moens sportsfiskerforening

 

 

Efterårets pointture 2019:

September den 21 og den 22

Oktober den 12 den 13

November den 9 den 10 den 23 og den 24

December den 7 og den 8 og fra den 21 og året ud

Pointturskonkurrencen

Jørgen Højland fører pointturs konkurrencen med en havørred på 2,5 kg.Største ørred

Største havørred som kører hele året rundt føres af Jørgen Højland med en havørred på 2,5 kg.

 

Kalender og sidste nyt i foreningen

Efterårets ørreddag

Husk, vi har ørreddag lørdag den 26 oktober 2019 med indvejning i Stege Havn kl. 17.Ny sammensætning i foreningen

Ved generalforsamlingen januar 2019 ønskede Benny Andersen ikke længere at fortsætte som formand pågrund af alder.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer som ønskede at udtræde var John Dyrbøl fra Haslev og kasserer Birger Rasmussen fra Møn.
Som ny formand valgtes Kim Keldborg, kasserer Mads Hjortkær, bestyrelsesmedlem Lars Holm, Michael Pilegård, Jørgen Højland og revisor Kirsten Andersen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes på Lilleskovvej 2, 4791 Borre lørdag den 19 januar 2019 kl. 17 med de traditionelle gule ærter og efterfølgende kaffe, tilmelding venligst senest den 14 januar 2019 på telefon 55 81 21 67.

Er du interesseret i lystfiskeri, vandpleje med mere er du velkommen, da vi mangler interesserede i Møns Sportsfiskerforening, vel mødt.

Forårets ørreddag

Vi har ørreddag lørdag den 7 april 2019 med indvejning i Stege Havn kl. 17, alternativ dag den 27 april 2019.

Sidste forårs ørreddag var den 7 april 2018 og resultatet blev, at Michael Pilegård var den eneste, der fangede en ørred, den var på omkring 2 kg.

Efterårets ørreddag

Ved efterårets ørreddag den 10 november 2018 blev der ikke indvejet nogen fisk, da der ikke blev fanget fisk over mindstemålet. Vi besluttede derfor, at forsøge igen lørdag den 24 november, her var Benny Andersen den eneste med to fisk, den største på et kilo og førstepræmien på 500 kr.

Generalforsamlingen 2018

Vi fik at vide, at ved næste års generalforsamling 2019 stopper formand Benny Andersen og kasserer Birger Rasmussen, så vi håber, at der er medlemmer som vil træde ind og føre foreningen videre, da vi selv synes, at det er meget dejligt med de små lokalforeninger.

Der var en del debat om tilkørslen til Ålebæk Strand, hvor foreningen har været med i en klage vedrørende kørsel til og fra parkeringspladsen på stranden, som foreningens medlemmer har haft mulighed for at bruge siden foreningen startede i 1952 og som desværre ikke er muligt mere, men desværre har vi endnu intet hørt fra myndighederne.

Der blev desværre ikke udsat ørreder i det forgangne år 2017 og vi har fået oplyst, at det var pågrund af sygdom, så vi fik desværre ikke købt fisk andre steder fra, rigtig dårligt når fisketegns midlerne betaler for udsætningen.

Til gengæld er der brugt penge til udlægning af gydegrus i Hårbøllebækken med frivillig arbejdskraft og Christian Skotte og grusbanden som idémænd.

Generalforsamlingen 2017

Ved generalforsamlingen den 21 januar var vi 18 medlemmer til en hyggelig aften med Leif Olsen som dirigent.
Formanden gennemgik årets forløb, hvor han fortalte om en stadig større mængde udenøs lystfiskere, som har deltaget i konkurrencen om de mønske ørreder.
Årets lystfisker blev Michael Pilegård, som vandt både forår og efterår og fik årets pokal, som årets lystfisker.
Carsten Lund fik årets største ørred på 4,4 kg og pokal.
På valg var Benny og John Dyrbøl, som begge blev genvalgt og med uændret kontingent.
Vi sluttede som sædvanlig med gule ærter og hyggeligt samvær.

Ørreddag efterår 2016

Det var Michael Pilegård, der som den eneste havde fanget noget, der fik 1.præmien med en ørred lige omkring 2 kg og en lidt mindre, se billede under Galleri.

Udsætning 2016

Den 27 april 2016 blev der endnu engang sat ørredsmolt ud udvalgte steder på Sydsjælland og Møn og Jørgen Højland bistod foreningen med at hjælpe ved udsætningen af 2000 stk ørredsmolt ved udløbet fra Borre Sømose på Østmøn. Se foto i Galleri.

Ørreddag forår 2016

Desværre var alt for få ude, trods det meget dejlige vejr, som også gav fangst til de heldige til indvejningen på Stege Havn den 2 april kl. 17.
Michael Pilegård vandt således ørreddagen med en flot havørred på 2,1 kg 1,1 kg og 0,9 kg. Andenpladsen gik til Alan Beck med en ørred på 1,2 kg og tredjepladsen gik til Benny Andersen med en ørred på 1,0 kg og 0,8 kg. Se fotos under galleri.

Ørreddag efterår 2015

Der var 7 personer mødt op til indvejning på Stege Havn den 24 oktober, men det var kun Lars Holm, der fik indvejet noget. Han vandt således ørreddagen med en flot havørred på 1,8 kg. Foto under galleri. Andre havde fanget ørreder, men de var desværre alle undermålere. Der er ret mange små for øjeblikket, men de bliver jo heldigvis også større på et tidspunkt.

Ørreddag forår 2015

Desværre var der kun få af foreningens medlemmer ude på ørreddagen trods det gode vejr. Vinderen blev Poul Erik Corneliussen med en ørred på ca. 1 kg og Ken Corneliussen med en lidt mindre fisk fik en andenplads. Der blev dog landet fisk af andre bl.a en 4 kg ørred ved Møns Fyr. Fangeren havde desværre placeret sig på min ynglingsplads (Benny) hele dagen.

Ørreddag i efteråret 2014.

Som det fremgår af fotoet i galleri, var der rigtig mange af vores medlemmer, som var ude med snøren og mødte til indvejning på Stege Havn kl. 17.

Resultatet af konkurrencen blev 1. præmie til Michael Pilegård med en ørred på 1,5 kg 2 præmie gik til Lars Holm med en ørred på 1,15 kg og tredie præmie gik til Brian Corneliusen med en ørred på 0,9 kg.

Michaels 1. præmie var fortjent, da hans indsats på Møn´s hotspots såsom Jydelejet, Stubberup Have og sydkysten krævede stor energi og tid.

Ørreddag forår 2014

Årets første ørreddag lørdag den 5 april 2014 blev annuleret grundet dårligt vejr, derfor er der en ny ørreddag lørdag den 19 april 2014.

Der blev kun fanget en ørred på 1,2 kg af Michael Pilegård den dag og han vandt en præmie på 500,-kr , dog var der en meget lille tilslutning til ørreddagen denne gang.

 

Generalforsamling.

Ved generalforsamlingen den 25. januar 2014 blev resultatet, at Benny fortsætter som formand sammen med kasseren Birger Rasmussen og bestyrelsesmedlem John Dyrbøl og med nyvalg af Jørgen Højland og Jørgen Borch Hansen er foreningen nu up to date.

Ved vores første bestyrelsesmøde den 22. februar måtte vi se på vores dårlige økonomi og revidere den. Det er derfor blevet besluttet at vi dropper kreds-mesterskabet og DM i havfiskeri, hvor vi sparer 3800,-kr og vi sløjfer de små bægre til pokalvinderne og halverer præmierne ved ørreddage, det skulle være rigeligt, men det kan reguleres ved næste generalforsamling.

Vi vil forsøge, at gøre mere opmærksom på os selv ved vore ørreddage og øvrige gøremål i de lokale blade.

Vel mødt.